Doortje fan't Suydevelt
född/born 2007-04-20


Max fan't Suydevelt

Jesse Nimko fan'it Frye Fjild

 

Nimko v.'t Nimrodsheem

Fabienne fan'it Frye Fjild

Sarah fan't Suydevelt

Nimko v.'t Nimrodsheem
Pepper fan't Suydevelt


Anne fan't Suydevelt


NLCh
Barry

Sjoel v.d Meerpoel
Setha v.d Heidehoogte
JW-03, JWW-03 BDSgr-04
Lotte fan't Suydevelt

NLCh, JW-99, W-00-01-02, WW-02-03, BDSgr-02
Lars Ceda v.d Drentsche Dreven

Dieuwke fan't Suydevelt